طالع‌بینی سال آذر

Aries Horoscope
مردان متولد آذر:

برای مردان آذر زندگی جنسی او پر هیجان و ماجراست.در یک شب طوفانی در چادر،در کنار دریای طوفانی،در یک جنگل بیسو و هر مکان عجیب غریبی که به ذهنتان میرسد دوست دارد س-ک-س داشته باشد.از آمیزش های آخر هفته که با یک دوش گرم و موسیقی آرام و صحبت های لطیف آغاز میشود بشدت نفرت دارد و دوست دارد تکنیک های آمیزش از خاور میانه گرفته تا آفریقای جنوبی را امتحان کند.


زنان متولد آذر:

به عشق و س-ک-س مانند بازی نگاه میکنند اما این موضوع را سرسری نمیگیرند.یک عاشق آتشی است و زمانی که عاشق میشود به افکار دور و برش زیاد اهمیت نمیدهد.در عشق نیز خصلت خوش منشانه ای دارد و دوست دارد با همسرش دوست باشد.زنان آذر نیز مانند مردان آذر بسیار پر ماجرا هستند و از این مورد هرگز خسته نمیشوند.در عشق هرگز او را محدود نکنید چرا که از این رفتار بشدت متنفر است برای بدست آوردن قلبش طوری رفتار کنید تا در کنار شما راحت باشد.


آنچه بعد از پایان س-ک-س میگویند:از این بهتر هم میتوانستی باشی.
پوزیشن مورد علاقه شان در مقاربت جنسی:حساس ترین نقطه بدنش لاله گوشش است و در حین س-ک-س به حالت دراز کشیده و شما روی او بنشینید.
مکان مورد علاقه برای س-ک-س:در هوای آزاد و مکان های پر خطر
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play