طالع‌بینی سال آبان

Aries Horoscope
مردان متولد آبان:

برای یک مرد آبانی س-ک-س قبل از هر چیزی اهمیت دارد.میتواند گرسنه بماند اما بدون س-ک-س هرگز نمیتواند و عاشق زنانی است که مانند او نسبت به س-ک-س ضعف داشته باشد.از دیدگاه او زن زیبا و زشتی وجود ندارد هر زنی جذابیت خاص خود را دارد.زمانی که عاشق میشود به شکل غیر طبیعی از س-ک-س فاصله میگیرد هر چند این وضعیت او زیاد طول نمیکشد اما واقعا دچار افسردگی جنسی میشود به خاطر همین خصلتشان دوست دارند با زنی آمیزش کنند که عاشقشان نیستند.


زنان متولد آبان:

ضعف شدیدی نسبت به خواسته هایشان دارند بااین حال دوست دارند عاشق شوند و میتوانند در این مورد فداکار باشند.به دلیل اهمیتی که به زیبایی میدهند نسبت به مردان زیبا و خوش اندام ضعف دارند.همیشه از اطرافیان نسبت به شهوت بالا و بروز آن اخطار میگیرند اما در زیر این آتش شهوت زن بسیار لطیفی نهفته است .هم زنان و هم مردان آبان دوست دارند کسی که با او س-ک-س دارند تنها متعلق به خودشان باشدسلیقه ها و میلهای متفاوتی دارند و از بین ?? ماه آبان ماهی ها در عشق بیشتر از هرکسی پر هیجان هستند.

 
آنچه بعد از پایان س-ک-س میگویند:حالا در پشت بام س-ک-س داشته باشیم.
پوزیشن مورد علاقه شان در مقاربت جنسی:از تخیلات خود استفاده کنید و روش های جدیدی ایجاد کنید.
مکان مورد علاقه برای س-ک-س:هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play