طالع‌بینی سال آبان

Aries Horoscope
تو احتمالاً یا ترانه پانزده سال داری و یا سكینه شانزده سال و یا اصغر یازده سال، پس توصیه میشود كه هر وقت به سن قانونی رسیدید، بروید سراغ این جور امتحانها، فعلاً شیرتان رابخورید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play