طالع‌بینی سال مهر

Aries Horoscope
مردان متولد مهر:

مردان مهر به س-ک-س با زن زیبا بیشتر اهمیت میدهند در غیر اینصورت س-ک-س در تاریکی را ترجیح میدهند.در کل مرد مهربان و دوست داشتنی است مانند زنان مهر به سازگاری اهمیت میدهند به این دلیل که هر کاری زمانی دارد از همسری که برایش نرخ تعیین کند متنفر است.کمی نارسیسم و خود پسند است.


زنان مهر:

در نزدیکی دقت کنید با حساسیت با وی برخورد کنید این موضمع برای یک زن مهر بسیار مهم است.قبل از هر چیزی توجه کنید که زن مهر ماه بسیار احساساتی است پس اول قلب اورا بدست آورید سپس جسمش را.به رمانتیک بودن نیز بسیار اهمیت میدهد.زنان مهر ماه دکوراسیون و محیط اطرافشان دوست دارند عالی باشد پس به مکانی که با او س-ک-س دارید توجه کنید اگر در محیط احساس خوبی به او دست دهد با شما بسیار راحت خواهد بود.حرکات خشن و بی صبرانه در س-ک-س را دوست ندارد اگر این کار را بکنید به سوی بی میلی کشیده خواهد شد.سولپرایزها را دوست دارد پس با این کار میتوانید دل و میل او را به دست آورید.


آنچه بعد از پایان س-ک-س میگویند:اگر تو احساس خوبی داری پس من هم احساس خوبی دارم.
پوزیشن مورد علاقه شان در مقاربت جنسی:به پشت خوابیده را خیلی دوست دارند.
مکان مورد علاقه برای س-ک-س:هتل های کوچک و لوکس
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play