طالع‌بینی سال مهر

Aries Horoscope
مهر با فروردین :(بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد
مهر با اردیبهشت :( خوب ) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند
مهر با خرداد :(بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند
مهر با تیر :( بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا
مهر با مرداد :( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند
مهر با شهریور :( خوب ) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند
مهر با مهر :( خوب ) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند
مهر با آبان :( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند
مهر با آذر :( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند
مهر با دی :( متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوند
مهر با بهمن :( بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
مهر با اسفند :(بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play