طالع‌بینی سال مهر

Aries Horoscope
مهر ماهی‌ها موقع قهر خیلی غصه می‌خورن. اونقدر که تموم تاریخ موسیقی ایران رو گوش می‌دن و اشک میریزن. اذیتشون نکنید اینا مهربونن.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play