طالع‌بینی سال مهر

Aries Horoscope
مهر ماهی‌ها هر چی مهر و محبته چاشنی غذاشونه! اونقدر عاشقانه با غذا رفتار می‌کنن که مرغ زبون باز میکنه. نه کلاس آشپزی میرن نه کاری می‌کنن. ذاتن محشره دست پختشون.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play