طالع‌بینی سال شهریور

Aries Horoscope
مردان متولد شهریور:

مردان شهریور مانند زنان شهریور بسیار وسواس هستند.در س-ک-س آنقدر تکنیک های زیادی بکار میبرند که برای احساسات جایی باقی نمیماند.به دلیل اینکه فوق العاده بودن را دوست دارند در س-ک-س اگر این خصلتش را کنار بگذارد از آمیزش لذت خواهد برد.در س-ک-س از شریکش به صورت بی رحمانه ای انتقاد میکند و به خاطر انتقادی که کرده است عذاب وجدان میگیرد.به جزئیات بسیار اهمیت میدهد و به همین دلیل همسر فوق العاده ای است.

 
زنان شهریور ماه:

احساسات و افکارش را به راحتی ابراز نمیکند و مانند جهبه ای در بسته است به همین دلیل شناخت او و درک رفتارهایش کار سختی است.خجالتی و درون گراست و شخصیت واقعی اش را نمیتواند بروز دهد.برای نزدیک شدن و انجام س-ک-س با وی باید آرام آرام و با حوصله نزدیک شوید.برای بدست آوردن دلش چون آدمی است که بیشتر از احساسات با منطقش حرکت میکند پس به او نشان دهید که او زن باهوشی است.بر خلاف ظاهرش که زنی سرد است ،درونش بسیار هیجانی و حشری است.بسیار وسواس است و به تمیز بودن اهمیت میدهد قبل از نزدیکی با وی به بهداشت شخصی حتما رسیدگی کنید.


آنچه بعد از پایان س-ک-س میگویند:بلند شو ملافه ها را بردارم
پوزیشن مورد علاقه شان در مقاربت جنسی:پیش قدم شدن شما را دوست دارد و پشنهاد پوزیسیون را شما دهید
مکان مورد علاقه برای س-ک-س:مکان های فانتزی
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play