طالع‌بینی سال مرداد

Aries Horoscope
مردان مرداد ماه:

برای مردان مرداد س-ک-س مانند رینگی است تا قدرت خودش را نشان دهند.به همین دلیل با زنی که او نیز خودش را قدرتمند بداند خوشبخت نمیشودو مانند زنان مرداد ماهی از تعریف و تمجید بسیار خوشش می آید.دوست ندارد مدام و زود به زود س-ک-س داشته باشد اما اگر کارهایش رو به راه باشد میلش به س-ک-س افزایش میابد.


زنان مرداد ماه:

در عشق مانند هر چیزی دوست دارد مورد تعریغ قرار بگیرد.در عشق س-ک-س برای او اهمیت بالایی دارد و به تشریفات بسیار اهمیت میدهد و حتما به احساساتش واکنش مثبت نشان دهید.دوست دارد در س-ک-س هیجان داشته باشید اما عشق بازی با او را فراموش نکنید.با توجه به هوش بالا و زیبایی که دارد توجه ها را به خودش جلب میکند.


آنچه بعد از پایان س-ک-س میگویند:اعتراف کن در آمیزش فوق العاده بودم
پوزیشن مورد علاقه شان در مقاربت جنسی:در پشت او قرار بگیرید
مکان مورد علاقه برای س-ک-س:مکان های آینه دار
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play