طالع‌بینی سال مرداد

Aries Horoscope
ادعای آشپزی ندارن از بس فروتن هستن! ولی هر غذایی رو بگی بلدن درست کنن. از سنتی تا مدرن. حوصله آشپزی داشته باشن کولاک می‌کنن. عاشق نمک و زعفرون هستن.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play