طالع‌بینی سال خرداد

Aries Horoscope
مردان خرداد ماه:

بسیار تنوع طلب هستند و این در مورد تنوع در زنان زندگیشان نیز صادق است.مدام س-ک-س با یک زن احساس خوبی به آنها نمیدهد.آمیزش برای آنها مانند یک بازی است و مطوئن باشید در عشق بازیگری ماهر است.مکان و پوزیشن های متفاوت برای س-ک-س لازمه اش در زندگی است و در بیشتر مواقع کنترلش برای مقاربت را از دست میدهد.


زنان خرداد ماه:

به دلیل عادتی که نسبت به تنوع و تازگی ها دارد در مورد س-ک-س و عشق از هیچ چیزی تعجب نمیکند.بیشتر نسبت به منطقش حرکت میکند تا احساساتش به همین دلیل باید او را آماده آمیزش کنید.یکنواختی در س-ک-س را دوست نادر اگر انسانی هستید که بسیار خوب میتوانید او را غافلگیر کنید بدون شک عاشق شما خواهد شد.دعوا و خشونت را دوست ندارد و برای عشقش هم دوست و هم محرم اسرار است.


آنچه بعد از پایان س-ک-س میگویند:کنترل تلوزیون کجاست؟
پوزیشن مورد علاقه شان در سک??:بر روی کاناپه جلوی تلوزیون هر پوزیسیونی میتواند بگیرد
مکان مورد علاقه برای س-ک-س:ماشین
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play