طالع‌بینی سال خرداد

Aries Horoscope
زن متولد خرداد
1- هر نوع آمادگی برای تغییر خلق و خو بدون دلیل واضح,بی صبری یا پرخاشگری را در خود سرکوب کنید و از موضوعات جدال برانگیز بپرهیزید.
 
2- مشکلات خود را نزد او نبرید زیرا این موضوع او را افسرده می کند.
 
3- سعی نکنید زندگی، عادات، دوستانش را نظم و ترتیب بدهید.او طبیعتا موجود بسیار مستقلی است.
4-خودتان را با اشخاص دیگر مشغول نکنید و مواظب هر نوع بی نظمی و بی توجهی در مورد عادات لباس پوشیدن خود باشید.
 
مرد متولد خرداد
1- بدون اینکه خودش مایل باشد در زندگی خصوصی و افکار او کنجکاوی نکنید.
 
2- به محافظه کاری او,با سخن گفتن غیر عادی,لباس پوشیدن غیر عادی,و کارهای غیرعادی دیگر,خدشه وارد نکنید.خیلی احتمال دارد که او سیگار کشیدن یا مشروب خوردن شما را تایید نکند…
 
3- هر نوع تمایل به بد خلقی,اغتشاش یا ناسازگاری را در خود سرکوب کنید.
 
4- سعی نکنید به او توصیه کنید که چه بخورد و چه بپوشد و اگر به نظر می رسد که به دوستان شما علاقمند نیست آنها را به او تحمیل نکنید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play