طالع‌بینی سال خرداد

Aries Horoscope
شاید کوفته‌اشون سفت میشه همیشه ولی استاد قرمه‌سبزی هستن. طوری که عطرش میره تا هشت تا محله اون طرفی! خوشمزه!
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play