طالع‌بینی سال خرداد

Aries Horoscope
اهل تنّوع ، واقعاْ باهوش ، سریع‌الانتقال ، متلّون‌المزاج ، غیر پایدار ، عاشق کارهای فکری ، کنجکاو ، پرانرژی ،دارای شخصیّت دوتایی ، بی‌ثبات ، دمدمی مزاج ، هرگز کار را تمام نمی‌کند ، عاشق مسافرت ، معاشرتی ، سر به هوا ، زرنگ ، قابل تطبیق با هر محیط ، پی به اسرار می‌برد ، نا آرام ، در جستجوی مطالب جدید ، واقعاْ با سلیقه ، ماهر ، دارای قدرت فکری زیاد ، آدم شناس ، عاشق برنامه‌های کوتاه‌مدت ، منطقی ، عاشق حرکت ،متنفّر از تقلّب ، عاشق کامپیوتر ، از کار طولانی خسته می‌شود، عاشق شطرنج ، زود جوش ، در یک‌جا بند نمی‌شود ، نرم و غیرمستقیم حرف می‌زند ، قابل انعطاف ، عاشق مطالعه ، عاشق جمع مردم ، رنگارنگ ،دارای قوّه تخیّل زیاد ، خوش سر و زبان ، ماجراجو و بی ثبات ، شیک پوش ، غیر حسود ، گاهی شاد و گاهی غمگین ، گاهی پر حرف و گاهی خاموش ، نکته سنج ، اهل هنر ، خواهان وفاداری ، کم حرف ، آب زیر کاه ، اهل معاشرت ، رویائی ، بی قرار ، اصلاْ رویش حساب نکنید ، میل ندارد کسی از کارش سر در بیارد ، با انصاف ، بدقول ، اهل زخم زبان ، گاهی لجباز ، عاشق غذاهای تند .
خرداد سومین ماه از منطقه البروج است که به وسیله سیاره مرکورى هدایت مى شود.سمبل ماه تولد شما(دو پیکر)است که نشان دهنده شخصیت دوگانه متولدین این ماه است.
نفوذ سیاره مرکورى به شما یک فکر قوى و درخشان داده است، لیکن علامت دو پیکر مشخص کننده نوعى بى تصمیمى در شخصیت شماست. در درون شما نیروى است که مى تواند شما را به شهرت و سعادت برساند، ولى این موضوع بستگى دارد به اینکه تا چه حد بتوانید به تمایل خود براى تلف مردن استعدادهایتان و مردد بودن بین دو مسیر زندگى خود غلبه کنید. به نظر مى رسد که شما همیشه در مورد مسایل عشقى، شغلى،مسافرت و غیره در نوعى بى تصمیمى بسر مى برید. اگر بر تردید خود در انتخاب مسیرهاى مختلف غلبه کرده و دو نیمه مغز خود را براى تعقیب یک هدف واحد بسیج کنید، شانس این را دارید که تقریبا از بسیارى از متولدین ماه هاى دیگر بیشتر پیشرفت نمایید.
موجودى بسیار اجتماعى و فوق العاده جذابید.زمانى که خودتان میل داشته باشید بسادگى با مردم طرح دوستى مى ریزید،ولى درست به همان سرعت توجه شما نسبت به آنها کاهش مى یابد و آنها را بخاطر دوستان جدید کنار مى گذارید.مى توانید موجودى شوخ،مثبت و جالب توجه باشید.در یک لحظه از بودن با کسى که دوستش دارید اذت مى برید،ولى اگر توجه شما در لحظه حاضر برانگیخته نشود،بین خود و دیگران سدى بوجود مى آورید که گاهى باعث مى شود دیگران بسختى شما را درک کنند.میل دارید در هر گروهى هستید، در مرکز توجه قرار بگیرید. شما تقریبا با خشونت و خیلى سریع قضاوت مى کنید و بدون اینکه به خودتان زحمت درک کردن انگیزه هاى دیگران را بدهید در آنها قصور مى بینید و از آنها انتقاد مى کنید.
به طور خلاصه در وجود شما نیرویى هست که یا به طرف بالاترین حلقه هاى اجتماع حرکت مى کنید و یا بدون دوست وتنها مى مانید.این موضوع بستگى دارد به اینکه تا چه حد بتوانید صفات مثبت ماه تولد خود را تشخیص داده و گسترش دهید:این دوگانگى عجیب با خود قدرت بزرگى به همراه دارد.شما به مهارت خیره کننده اى مجهز هستید که شما را قادر مى سازد به طور موفقیت آمیزى با هر نوع سرنوشتى که برمى گزینید یا برایتان رقم زده مى شود،تطبیق حاصل کنید.به طور خلاصه اگر به بى تصمیمى خود فایق آیید،امکانات شما براى کارهاى فکرى و شانسایتان براى موفقیت خیلى زیاد است. به علت جذابیت و شخصیت خود مى توانید بخوبى در جمع حاضر شوید. شما قادرید کارى را که دلتان مى خواهد و دوست دارید با سختکوشى و پشتکار به انجام برسانید.
فکر شما بقدرى سریع و هوشیار است که بفوریت موضوعات پیچیده و مسایلى را که دیگران بایستى در طى زمان فرا گیرند،مى آموزید،لیکن در مورد مسایلى که خوددارى را ایجاب مى کند بى صبر هستید.اغلب بقدرى مشتاق رسیدن به هدفتان هستید که در مورد زمینه مقدماتى لازم،غفلت مى ورزید.شما بایستى زمان لازم براى پیشرفت وترقى خود را در نظر بگیرید و قبل از اینکه انتظار داشته باشید به اوج برسید،در مسایل مطاله و تعمق کنید. بسیارى از متولدین خرداد ماه بعلت لیاقت و استعداد خود در روابط دوستانه،به قدرت و ثروت رسیده اند.آنها با زرنگى کسانى را انتخاب کرده اند که مى توانند آنها را در مقاصدشان یارى دهند.
شما احتمالا خیلى بسرعت خود را به افراد مهم وابسته مى کنید و همراه با آنها ترقى مى کنید و همچنین به این مطلب توجه مى کنید که خودتان را به رشته هایى بپیوندیدکه تشخیص داده اید شما را بسوى موفقیت راهنمایى مى کنند.به این حقیقت باید اشاره کرد که عکس العملها و مسایل مورد علاقه شما پیش از آنکه جسمى باشد،معنوى هستند. قسمت عاطفى طبیعت شما تا حدودى فرار،توفانى و متمایل به آزادى است. شما موجود بیقرارى هستید و دوست دارید مکانها و اشخاص را زود بخ زود عوض کنید.اگر در این کار افراط شود اشکال بوجود مى لید زیرا مى تواند باعثاز دست رفتن فرستهاى مناسب شود.بیش از متولدین سایر ماهها،اعمال خودتان در مورد مسایل عشقى،مى تواند باعث ناراحتى و اندوه شما گردد.
وقتى عاشق مى شوید،عمیقا دوست مى دارید،لیکن وقتى موقعیتى پیش مى آید که شخصى را فراموش کنید،این کار را بطور کامل انجام مى دهید!شما متمایل به دلربایى از دیگران هستید تا جایى که افراد جنس مخالف،از دمدمى مزاجى و هوسبازى شما دچار نومیدى مى شوند.انگیزه هاى ناگهانى مربوط به مسایل جسمانى بایستى با دقت در کانالى هدایت شوند که سودمند باشند.شما دوست خوب و دشمن بدى هستید.محبتهایتان دچار نوسان هستند.اگر از فکر عالى خود کمک بگیرید و خود را متمرکز کنید،بخصوص رشته _هاى ادبیات و هنرى به شما کمک خواهند کرد که از دامهاى تردید و دودلى به سلامت خلاص شوید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play