طالع‌بینی سال اسفند

Aries Horoscope
دوستی های متولدین برج حوت آرام پیش می روند و بادوام هستند. شما بسیار حساس هستید و عادت ندارید هر روز دوست های جدید پیدا کنید. اما با کسی طرح دوستی می ریزید به او می فهمانید که یکی از بهترین دوست ها در نشانه های صور فلکی می توانید باشید. سیاره حاکم بر این برج نپتون است. شما فرد حساسی هستید و احساسات دیگران را درون سازی می کنید. فقط باید مراقب باشید که به خاطر کمک به دیگران نیازهای آنان را نسبت به نیازهای خودتان در اولویت قرار ندهید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play