طالع‌بینی سال بهمن

Aries Horoscope
بهمن‌ها عین آمبولانسن
همیشه به داد آدم میرسن
عجولن و زمان براشون مهمه
گوش شنوای درد و دل آدمن
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play