طالع‌بینی سال بهمن

Aries Horoscope
مردان متولد بهمن:

برای او زندگی جنسی بعد از دوستانش می آید.با زنی که دوستش دارد میتواند آمیزش کند.س-ک-س در زندگی او جای مهمی ندارد.در صورتی که شهوتش اوج بگیرد میتواند با هر کسی نزدیکی کند و سپس نیز فراموش کند.رمانتیک بودن را دوست ندارد.نسبت به مغازه هایی که لباس زیر میفروشند ضعف دارد.به س-ک-س مجازی علاقه وافری دارد.


زنان متولد بهمن:

بسیار سنتی به نظر میرسند اما در سکس با هرکسی فرق دارند بسیار کنجکاو هستند و چون به شکست عادت کرده اند بسیار راحت چیز های تازه ای را تجربه میکنند.در کنار او هر کاری میتوانید انجام دهید.بسیار مهربان هستند.افکار جنسی اش را میتواند با شما در میان بگذارد.از لخت شدن خجالت نمیکشد و از رل بازی کردن نفرت دارد.


آنچه بعد از پایان س-ک-س میگویند:دست هاتو میتونم باز کنم؟
پوزیشن مورد علاقه شان در مقاربت جنسی:مانند یوگا به س-ک-س نزدیک شوید.
مکان مورد علاقه برای س-ک-س:زیر لحاف تشک در روشنایی.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play