طالع‌بینی سال بهمن

Aries Horoscope
متولدین برج دلو بخشنده ترین افراد هستند. شما همیشه دوستی هستید که لباس های تان را به دوستان تان امانت می دهید، توصیه های خوبی به آن ها می دهید و همیشه شانه ای برای گریه کردن آن ها در لحظات سخت دارید. گذشته از تمام این ها اورانوس سیاره حاکم بر این برج باعث شده شما فردی کاملا مستقل باشید و به مرور زمان در می یابید کسانی می توانند دوستان خوبی برای شما باشند که مثل خودتان فعال و خودمختار هستند.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play