طالع‌بینی سال دی

Aries Horoscope
مردان متولد دی:

مانند زنان دی سرد و بسیار دور دیده میشوند.راضی کردن او کار سختی است.از روابط س-ک-س یک شبه خوشش نمی آید هر چند امکان اینکه به رابطه یک شبه تن در دهد اما لحظه آخر میتواند نظرش عوض شود.س-ک-س برای او مفهوم جدی دارد.او همسر فداکاری است برای داشتن رابطه مکان های آرام را دوست دارد.مسئولیت پذیر است و روش های پیشگیری از بارداری را بدقت رعایت میکند.بدلیل اینکه نسبت به هر کسی بی اعتماد است دائما اطرافیانش را تغییر میدهد و ازاینکه در شخص ثابتی نمیتواند پایدار باشد بسیار شاکی است.


زنان متولد دی:

به دلیل ظاهر سردی که دارند به راحتی میتوانند احساسات خود را پنهان کنند در زیر ظاهر مغرور و خودخواهی که دارند ساختاری کاملا احساسی و نسبت به عشق و محبت حساس هستند.اما به دلیل ترسی که از شکست دارند زن تنهایی هستند اما با صبر و درکی که بکار خواهید برد میتوانید آتش عشق و شهوت را در وجود او شعله ور کنید و به این طریق آرام آرام و با ملایمت جسارت به س-ک-س را در او زنده خواهید کرد.


آنچه بعد از پایان س-ک-س میگویند:در روز های آینده هم میتوانیم با هم س-ک-س داشته باشیم؟
پوزیشن مورد علاقه شان در مقاربت جنسی:نسبت به کمر حساس هستند بنابراین به این نقطه ها بیشتر تمرکز داشته باشید.
مکان مورد علاقه برای س-ک-س:بعد از یک روز خسته کننده کاری در شرکت
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play