طالع‌بینی سال دی

Aries Horoscope
دی‌ ماهی‌ها موقع آشتی گل از گلشون میشکفه. وای اگه قهر کنن دق مرگ میشه آدم تا آشتی کنن و طول می‌کشه. یه کمی نازک نارنجی‌ان. هواشونو داشته باشید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play