طالع‌بینی سال فروردین

Aries Horoscope
جسور، قوی و تیزهوش. شما در میان دوستانتان بیشتر نقش یک برنامه ریز را دارید. در صحنه های اجتماعی بر همه چیز تسلط دارید. همیشه این شما هستید که رستوران، مکان پیک نیک یا سفر بعدی را تعیین می کنید. دوستانتان از این که کنترل همه چیز را به دست شما می دهند خوشحال و راضی هستند. سیاره حاکم بر این برج سیاره مریخ (خدای جنگ) است بنابراین از کاه کوه نسازید و وظایف ساده و سبک را به یک کار مشکل تبدیل نکنید.
بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play