طالع‌بینی روزانه مهر

Aries Horoscope
چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

- فال روز متولدین مهر: عصر کمی استراحت کنید. با توجه به قرار گرفتن ماه، پول شما می تواند خرج چیزهای غیر ضروری شود. اگر می خواهید ثروت جمع آوری کنید، در مورد آن با همسر یا والدین خود صحبت کنید. به نظر نمی رسد که جبهه خانواده شاد و آرام باشد. با افزایش فشار کار، آشفتگی روانی به سراغ شما می آید، نیمه ی آخر روز استراحت کنید. صادق باشید و در رویکرد خود دقیق باشید - عزم و همچنین مهارت های شما مورد توجه قرار می گیرد. سفر سودمند اما پرهزینه خواهد بود. بستگان ممکن است امروز دلیل مشاجره ی شما با همسرتان شوند. www.talebini.com

بیشتر بخوانید

Available on the
App Store

Get it on
Google Play